INTEGRITETSSKYDDSMYNDIGHETEN (IMY)

Senast uppdaterad september 18, 2023 av Alexander Rydberg Ling

IMY utfärdar sanktioner mot fyra företag för deras användning av Google Analytics efter klagomål relaterade till Schrems II-dom. Berörda företag: CDON, Coop, Dagens Industri och Tele2. Detta sätter praxis för personuppgiftsöverföring till tredjeländer.

INTEGRITETSSKYDDSMYNDIGHETEN (IMY) 2023-06-30

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat fyra företags användning av Universal Analytics (föregångare till Google Analytics 4) för besöksstatistik. Som ett resultat av granskningen har IMY utfärdat sanktionsavgifter mot två av bolagen och förelagt de övriga att sluta använda Google Analytics (UA).

De granskade företagen är CDON, Coop, Dagens Industri och Tele2. Granskningen gäller användningen av Google Analytics (UA) från den 14 augusti 2020 och bygger på klagomål från intresseorganisationen ”None of Your Business” (NOYB) i enlighet med EU-domstolens Schrems II-dom.

IMY har konstaterat att överföringen av personuppgifter till USA via Google Analytics utgör ett problem eftersom USA, enligt Schrems II-domen, inte ansågs ha tillräcklig skyddsnivå för personuppgifterna. IMY anser att de tekniska skyddsåtgärder som företagen har vidtagit inte är tillräckliga för att säkerställa ett skyddsnivå som motsvarar den inom EU/EES.

Tele2 och CDON har fått sanktionsavgifter på 12 miljoner kronor respektive 300 000 kronor. Tele2 har på eget initiativ slutat använda Google Analytics (UA). De övriga företagen, Coop och Dagens Industri har förelagts att också sluta använda verktyget.

IMY:s beslut kan fungera som vägledning för andra organisationer som använder Google Analytics (UA) och behöver överföra personuppgifter till tredjeland. Besluten betonar vikten av tekniska skyddsåtgärder och överensstämmelse med dataskyddsförordningen (GDPR) vid sådana överföringar.

Källa – IMY

GDPR-kollen är en sida skapad av Growth Hackers Sthlm som hjälpmedel för att lyfta GDPR frågan och ge fler insikter. GDPR-kollen tillhandahåller allmän information och ska inte betraktas som professionell juridisk rådgivning.