LAGEN OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION (LEK)

Senast uppdaterad september 18, 2023 av Alexander Rydberg Ling

Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) kap. 6 §18 berör om uppgifter får lagras i eller hämtas från en abonnents eller användares terminalutrustning. Detta är endast regelrätt om användaren angivet samtycker samt att användaren har rätt att få tillgång till sparad information.

LAGEN OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

Lagen om elektronisk kommunikation, även känd som LEK, är en svensk lag som reglerar användningen av elektroniska kommunikationstjänster och nätverk. Lagen syftar till att säkerställa integritet och konfidentialitet i elektronisk kommunikation samt främja konkurrensen och konsumenträttigheterna på telekommunikationsmarknaden. LEK innehåller bestämmelser om bland annat dataskydd, spårning, elektronisk marknadsföring och användning av cookies på webbplatser. Den reglerar även frågor som rör tillstånd för telekommunikationstjänster och skyldigheter för telekomoperatörer. Lagen om elektronisk kommunikation är en viktig rättslig grund för reglering av digital kommunikation i Sverige.

Kapitel 6, paragraf 18 reglerar krav på integritetsskydd vid användning av särskilda elektroniska kommunikationstjänster. Den fastställer att telekommunikationsoperatörer måste vidta nödvändiga åtgärder för att skydda användares integritet och sekretess när de använder specifika elektroniska kommunikationstjänster. Detta innebär att operatörerna måste vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till kommunikationsuppgifter och säkerställa att användarnas data behandlas på ett säkert sätt. Paragrafen syftar till att säkerställa att användares personliga information och kommunikation skyddas när de använder elektroniska tjänster.

Källa – Sveriges Riksdag

GDPR-kollen är en sida skapad av Growth Hackers Sthlm som hjälpmedel för att lyfta GDPR frågan och ge fler insikter. GDPR-kollen tillhandahåller allmän information och ska inte betraktas som professionell juridisk rådgivning.