LG München

Senast uppdaterad september 18, 2023 av Alexander Rydberg Ling

Efter att personuppgiftsansvarig olagligt överfört besökares IP-adress till Google LLC genom användning av Google Fonts har Landgericht München (LG München) beviljat en registrerad person 100 euro i skadestånd.

LG München

Efter att personuppgiftsansvarig (t.ex. aktiebolag, förening eller myndighet, som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till) olagligt överfört en besökares IP-adress till Google LLC via Google Fonts har den tyska domstolen LG München beviljat den drabbade personen 100 euro i skadestånd.

Domstolen fastslog att den registrerade var en privatperson som besökte webbplatsen och att överföringen av IP-adressen stred mot GDPR och den registrerades rättigheter. Domstolen ansåg att en dynamisk IP-adress räknades som personuppgift enligt GDPR och att den personuppgiftsansvarige hade ansvar för att skydda denna data. Skadestånd beviljades med hänvisning till § 823(1) BGB i samband med § 1004 BGB (analogt), och eftersom IP-adressen överfördes flera gånger till Google LLC vilket är ett amerikanskt bolag sågs detta som en brott och att personuppgiftsansvarig saknade tillräcklig dataskyddsnivå. Domstolen förkastade argumentet att den registrerade borde ha maskerat sin IP-adress och ansåg att det var den som behandlar datans ansvar att skydda den registrerades data enligt dataskyddslagen.

Källa – Landgericht München

Källa – IMY

GDPR-kollen är en sida skapad av Growth Hackers Sthlm som hjälpmedel för att lyfta GDPR frågan och ge fler insikter. GDPR-kollen tillhandahåller allmän information och ska inte betraktas som professionell juridisk rådgivning.