Quiz

1 / 9

Hur ofta fattar ni beslut baserat på data?

När det finns tillgängligt och känns relevant
Alltid
Vi tar fram och gör analyser baserat på data, men besluten tas alltid av vår VD på magkänsla
Vi vill göra det, men datan stämmer aldrig
Vi har inte datainsamling och datastrukturer på plats
Aldrig
Fritext
2 / 9

Hur mäter och utvärderar ni era digitala kanaler och budgetar?

Vilken exponering och klick (impressions,CPM, CPC) vi fått i förhållande till budget
Kostnad per önskvärd aktivitet (CPA,CPL,CPI) per kanal
Vi mäter ROI per kanal
Vi använder oss av en specifik attribueringsmodell och tittar därför på total ROI för alla kanaler
Vi använder oss av inkrementell vinst per ny kund som vi utvärderar mot inkrementell kostnad per ny användare
Vår byrå sköter allt det där, de är ju experter
Annan typ av utvärdering?
3 / 9

Vilket strategi är mest lik er egen?

Vi är den kostnadseffektivaste tjänsten/produkten på marknaden
Vi strävar efter att göra allt 10% bättre än våra konkurrenter och på så sätt vinna marknadsandelar
Kommer ihåg att den sattes på en konferens, men fråga mig inte vad den innehöll
Vi har en ny lösning på ett gammalt problem och vill utmana marknadsledarna med ett nytt tänk
Vi vill vara närmast kunden, ju mer vi vet om våra kunder ju mer tjänster kan vi erbjuda
Annan strategi?
4 / 9

Hur förbättrar ni era huvudsakliga KPI:er?

Tydliga mål och avgränsade ansvarsområden med individuell talang som har till uppgift att uppnå målen
Varje avdelning har sina KPIer och resurser för att förbättra dem
KP vadå?
Varje team bestämmer sina egna KPIer efter vår företagsstrategi och itererar sig fram till förbättrade KPI:er
Vi har inte satt tydliga KPI:er förutom företagets resultat
Annan metod?
5 / 9

Hur arbetar ni med era produkter och tjänster?

Varje produkt/tjänst har en prioriterad backlog med nya features, buggar och experiment som uppdateras varje vecka med löpande releaser
Varje produkt/tjänst har en plan som arbetas igenom av IT-avdelningen, release en gång i kvartalet
Varje produkt/tjänst har en backlog med prioriterade features och releaser sker varje månad
Behövs inte, vår produkt/tjänst är färdig
Vet ej
Annat sätt?
6 / 9

Vilket alternativ beskriver er datainsamling bäst?

Vi fokuserar på ekonomirapportering och styr affären med hjälp av den
Varje avdelning ansvarar för sin egen del i kundresan och sköter sin egen datainsamling och spridning
Vi har en AI som fixar det
Olika system gör det svåröverskådligt men vi har projekt igång för att få ihop det
Vi samlar mycket data men svårt att få ut den till rätt beslutsfattare
Varje kundresa spåras i detalj och datan är lättillgänglig för alla som är intresserade
Fritext
7 / 9

Hur bygger ni tillväxt i digitala kanaler på bästa sätt?

Tydlig strategi och mål för hela bolaget, sen har vi ofta och korta avstämningar med varje produktteam som experimenterar sig fram mot tillväxt
Vi outsource:ar alla våra nya inititativ till tredje part så vi kan fokusera på den befintliga affären
Vi utgår från datan vi har på våra kunder och experimenterar hela tiden med nya tjänster för att hela tiden hålla oss relevanta och redo för nästa tillväxtresa
Öh, digitala kanaler bygger inte tillväxt för oss, vår business sker offline
Tydlig 12 mån plan med åtgärder och en databaserad forecast på intäkter
Vet ej
På annat sätt?
8 / 9

Vilket alternativ beskriver er marknadsstrategi bäst?

Vi gör 2-4 stora kampanjer om året, och har bestämda budgetar per kanal
Vi varvar ett par stora branding kampanjer med löpande “always-on” aktivering i digitala kanaler
Branding sker centralt medans varje produkt-team styr performance-kanaler efter egna KPI:er
Vi testar budskap och målgrupp i digitala kanaler och skalar sedan upp i resterande kanaler när vi vet vad som funkar
Vi tar alltid fram drivkrafterna i kategorin och utgår från dem
Vår byrå ger förslag som vi brukar gå på, de har ju kreatörer
Annan strategi?
9 / 9

Din e-post