Vad är bra gruppdynamik?

Senast uppdaterad januari 3, 2022 av Growth Hackers Sthlm

Alex Pentland är doktor i psykologi och teknologi på MIT. Tillsammans med sin forskningsgrupp undersöker de vilka mänskliga signaler som ligger till grund för effektiv dynamik i grupper.

Till deras hjälp har de skapat så kallade Rhythm badges. Ett high-tech verktyg som inte större än en post-it-lapp. Den mäter kommunikation- och interaktionsmönster, bl.a. energinivå och turn-taking. Sedan skickar den data direkt till din smartphone där du kan se hur effektiv “dynamiken” är i realtid.

Är bollen i mitten grön är det en effektiv dynamik på mötet (se bild ovan). En mindre bra dynamik innebär tex. att en person tar över diskussionen helt och hållet. Händer det så kommer mitten-bollen dras emot personen som kör en one-man-show. Om energinivån går ner i teamet kommer mitten-bollen blekna.

Vad är positiv dynamik?

Bra dynamik i grupper skapas och befästs genom omedvetna eller medvetna signaler – vilket ofta benämns som cues of belonging. Dessa signaler har förmågan att få dig och ditt team att växla till ett tillstånd av psykologisk säkerhet. Då känner du att tillåts och vågar att uttrycka dig själv. Då kan du släppa rädsla och oro att det du säger eller gör kommer att påverka din självbild eller status negativt. Forskning visar uttrycket av positiva cues är kopplat till högre kollektiv intelligens i grupper. Samt ökad tillit och engagemang. Och i sin tur – bättre generell prestation.

Trygghet i teamet

Funktionen med dessa signaler kan kopplas till människans uråldriga fight and flight system. Vilket under tusentals år har aktiverats när tex. rivaliserande grupper eller andra eventuella hot mot vår trygghet uppenbarat sig. Det förbereder oss fysiskt och psykiskt på att antingen slåss eller att springa iväg för att återfå vår trygghet. I vårt moderna samhälle är vi inte lika beroende av det här systemet. Trots det är vi fortfarande väldigt känsliga för sådana trygghetssignaler. När vi känner oss otrygga påverkar det inte bara vår kropp (tex. förhöjd puls) utan får också kognitiva och känslomässiga konsekvenser. Till exempel har det negativ inverkan på både vår perception, vårt minne och vårt humör. Därför är det inte så märkligt att vi blir mindre effektiva när vi känner oss otrygga.

Cues of belonging:

  • Försök att överdriva ögonkontakt
  • Visa att du vill vara i det sammanhanget du befinner dig i med hjälp av inbjudande kroppsspråk.
  • Skapa korta, energiska interaktioner där alla får komma till tals.
  • Va alltid inkluderande, bjud in den som kanske inte har så lätt att ”ta sig in” i mötet.
  • Avbryt väldigt sällan (detta gäller dock inte i kreativa sessioner)  
  • Lyssna intensivt och aktivt
  • Skratta mycket, inget skapar så mycket trygghet som att skratta ihop.  
  • Ge små uppvaktande gester, mycket tack och bekräftelse på ansträngning.

Just nu används Rhythm badges mestadels för forskning. Inom kort kommer det förmodligen finnas tillgängligt för företag och organisationer som vill främja positiv dynamik i team. Tills dess får vi försöka signalera cues of belonging återkommande. I möten, på workshops och i informella sammanhang på jobbet – för att skapa trygghet och förbättra vår kollektiva prestation.

Källa: Rhythm MIT

Läs mer: