Från ett annonsklick till en konvertering

Senast uppdaterad mars 28, 2022 av Growth Hackers Sthlm

Olika sorters annonser påverkar dina potentiella kunder under olika delar av kundresan. På grund av detta behöver du analysera kundresan både i sin helhet och per kanal.

Du behöver förstå hur lång tid hela resan tar samt hur lång tid enskilda kanaler påverkar. Du behöver också förstå när under kundresan de olika kanalerna påverkar kunden. För det är ofta olika. Tiden mellan ett annonsklick och en konvertering kallas attributionsfönster.


Varje enskild kanal har sitt egna attributionsfönster och skulle varje enskild annons leda direkt till en konverteringen skulle det räcka att titta där. Men så är det ju sällan. För att kunna attribuera rätt värde till rätt kanal behöver du analysera din annonsering utifrån ett attributionsfönster som är lika långt som själva kundresan.

Kanaler behöver olika lång tid på sig alltså måste attributionsfönstret täcka hela kundresan

Om du använder ett för kort attributionsfönster riskerar du att tro att vissa kanaler inte fungerar eller underpresterar. I själva verkat kan det vara så att de kanalerna bara behöver mer tid på sig än andra för att påverka. Med ett felaktigt attributionsfönster riskerar du alltså att stänga av fel eller prioritera fel annonskanaler.

Grafen nedan visar en multi-touch attributionsmodell alltså en modell som tar hänsyn till och värderar assisterande konverteringar. Detta gör att ett annonsklick som skedde dag 1 får del av värdet från en konvertering dag 5

Attributionsvärde över tid

Vikten av att få rätt attribution

Titta på den mörkblåa linjen i grafen. Den visar hur en annonskanal har presterat. Efter 10 dagar är enbart ca 80 % av värdet som faktiskt kommer attribueras till klicken från dag 1 inräknade. Skulle vi använda oss av ett attributionsfönster på 10 dagar och ta ett beslut på informationen vi har då kommer vi tro att vi enbart får 80 kr för våra investerade 90 kr. Alltså att vi går minus på annonseringen. Detta stämmer ju inte när vi tittar över en längre tid och då istället ser att vi får 100 kr för våra investerade 90 kr. I det här exemplet så har vi 111 % ROI istället för 88 % från den här kanalen. 

För att vara säker på hur dina annonser presterar är det alltså helt avgörande att du väljer rätt attributionsmodell och har rätt längd på ditt attributionsfönster.

Vi hjälper dig att analysera din kundresa och bygga en attributionsmodell med rätt attributionsfönster baserat på just din data.