Attributionsmodeller

Attributionsmodeller

För att du ska lyckas med din attribution behöver alla interaktionspunkter som din kund kan tänkas stöta på innan hen konverter vägas och värderas. Du kan göra detta med en rad olika regelbaserade eller datadrivna attributionsmodeller. 

De vanligaste Attributionsmodellerna

Sista interaktionen

Den här attributionsmodellen fördelar allt värde till den kanal och annons som kunden klickade på sist innan konvertering. Ingen hänsyn tas till kundens tidigare interaktioner med företaget, som kan ha banat väg för det sista klicket.

Första interaktionen

Här fördelas värdet för konverteringen till den första interaktionen kunden tog i kundresan. Attributionsmodellen tar ingen hänsyn till efterföljande interaktioner som kan ha påverkat att kunden genomför sitt köp.

Linjär 

Här ges alla interaktionen en besökare haft under sin kundresa samma värde. 

Theta

Den här attributionsmodellen ger mer värde till de steg som ligger närmast konverteringen i tid. 

Positionsbaserad 

I den här attributionsmodellen ges den första och den sista interaktionen 40% vardera av värdet och de sista 20 & fördelas över övriga interaktioner. 

Datadriven 

En datadriven attributionsmodell är i motsats till de andra vi tagit upp här ovan inte baserad på en eller flera förutbestämda regler. Maskininlärning analyserar interaktioner och kundresor från din historiska data och skapar med hjälp av detta en för dig skräddarsydd modell.