Iterera datakvalitet eller hitta ny data

Skapa en predektiv modell

I detta steg går man djupare i analysen och använder alla data science-verktyg man har att tillgå. Nu är det dags att cruncha datan och hitta alla insikter man kan. Har mönster hittats tidigare som baserats på viss data kan man försöka att utöka urvalet eller hitta nya datakällor kring just den intressanta datan. Det går också att jämföra olika urval mot varandra. Till exempel så kan man skapa en predektiv modell som jämför underpresterande kundsegment med din genomsnittliga kund för att hitta insikter. De kvalitativa insikterna spelar också en stor roll i att skapa en story tillsammans med den kvantitativa datan. Detta så att insikter faktiskt leder till en handlingsplan som kan implementeras i bolaget eller organisationen.