Dashboards

transparent och automatiserad rapportering

När all tracking stämmer kan dataflöden samlas in i ett dashboard-system. Syftet med det är att det ska vara enkelt att överblicka och se förändringar i datan över tid, från vecka till vecka. I en dashboard skulle ni också kunna se hur era besök, registreringar, köp o.s.v. utvecklas. Det blir då lättare stämma av era aktiviteter mot datan. Eller använda datan som beslutsunderlag. Att visualisera data på detta sätt gör det enkelt att kommunicera hur verksamheten ser ut. Kanske kan det delas med investerare, styrelse, eller andra intressenter?

Vill ni lätt kunna överblicka Era KPI:er?

Vi skräddarsyr dashboards efter våra kunders unika behov!
! Du har inte fyllt i en giltig e-postadress