Säkerställ resultatspåverkan

Presentera och implementera insikterna

Handlingsplanen är färdig när den är uppbygd av data och analysen går att följa rent logiskt. I det här läget är det viktigt att presentera informationen på ett pedagogiskt sätt så att mottagaren förstår varför och hur den kan förbättra målvärden. Om inte mottagaren förstår varför handlingsplanen ska implementeras så är risken överhängande att den inte blir implementerad. Då löper projektet risk att ha varit förgäves. Implementeras handlingsplanen så är det självklart att säkerställa att den faktiskt givit resultat.

Ibland kan det vara bra att inte implementera den på 100% av affären. Utan att istället implementera den i steg så att man har en kontrollgrupp som man kan stämma av effekten mot. När effekten är påvisad med underbyggd data så kan den implementeras på bred front.