Datainsamling

Samla in relevant data som antas påverka problemet

När problemet kartlagts ordentligt påbörjas insamlingen av relevant data som antas påverka problemet. Det kan vara intern data så som till exempel CRM, webbstatistik eller mediakanaldata. Eller så kan det vara extern data som till exempel väder- eller demografisk data. Denna fas skulle teoretiskt kunna fortskrida i all evighet. Det är därför är det bra att prioritera sin datainsamling till den datan man tror har störst påverkan på problemet . Eller som är enkel att få tillgång till.