Marketing automation/Trigger Marketing

Gör era kalla leads varma

Marketing automation gör det möjligt att automatisera marknadsföringsinsatser. Till exempel genom att automatiskt skicka ut mejl till en befintliga och potentiella kunder vid specifika engagemang. Med Marketing Automation verktyg kan man se vad en kund gör på sin kundresa. Kunden tilldelas automatiskt ”poäng” när denne är inne på olika sidor på sajten eller laddar hem ett whitepaper.

När det lyckats uppnås att rätt målgrupp är inne i rätt kanaler och ser rätt budskap vid rätt tillfälle, så kommer denna process att börja generera relevanta leads. Termen Marketing Automation används mest i B2B-sammanhang. I B2C-sammanhang pratar man istället om Trigger Marketing eller Inbound Marketing.