Målgrupps-experiment

Vilka användare kommer att bli dina kunder?

Det finns många experiment att göra, till exempel med målgrupp, kanal, annons och bud. Med fyra stycken variabler att laborera med är de möjliga utfallen av kombinationer nästan oändliga. En rekommendation är att börja med att optimera målgruppen, för att sedan anpassa kanalval, annonsval och budstrategi utefter den. Det genom att testa vad och hur olika målgrupper interagerar med annonsmaterial, webb eller appar. När besökare interagerar så ger det en indikation på att rätt sak kommuniceras.

Börja med en målgruppshypotes och testa ett budskap. Vanligtvis finns en bild av vilken målgrupp som är bäst för produkten/tjänsten. Viktigt är att inte stirra sig blind på just den målgruppen. Testa olika målgrupper för att se vad som fungerar bäst. När datan på kampanjerna börjar komma in är det dags att skära bort målgrupper som underpresterar. Samt duplicera de som fungerar bra genom så kallade Look-a-like audiences.

Är det en lång köpcykel produkten eller tjänsten (t.ex. ett bilköp) så kan man också använda sig av Re-targeting. Vilket innebär att du når personer som besökt siten eller appen tidigare.