RTB/Programmatic

Vi hjälper er köpa RTB/Programmatic

Real-time bidding (RTB) är ett automatiserat sätt att visa display-annonser på. I RTB köps annonsplatser via sekundsnabba, automatiserade auktioner på nätet. RTB är en form av Programmatic Advertising, men det finns även andra former av Programmatic. Till exempel sådana där utrymme kan köpas direkt, utan att gå via en auktion. Mediaköp av RTB/Programmatic är ofta tekniskt komplicerat och kostsamt. Inte minst för att det ofta är många aktörer inblandade i kedjan och transparensen hos dessa aktörer är låg. Det gör att en stor del av annonspengarna kan försvinna på vägen.

Vi på Growth Hackers kan hjälpa dig att komma igång eller optimera ert befintliga konto. Då kan ni öka chanserna att bli lönsamma i din display-annonsering. Med vår erfarenhet och de processer vi har satt upp för Programmatic så kan vi köpa RTB på cost per action-basis. Vilket betyder baserat på konvertering istället för visningar. På så sätt försvinner inte hälften av pengarna i teknikkostnader eller i irrelevanta visningar.