Validering av tracking

Vikten av korrekt mätning

När tillräckligt mycket data har samlats är det nödvändigt validering trackingen. Detta för att säkerställa att ingenting mäts dubbelt eller något liknande. Små felaktigheter i det här skedet blir väldigt kostsamma längre fram om de får kvarstå. Mäts det fel så baseras alla resultat framöver på felaktiga siffror. Samma sak gäller naturligtvis för tolkningar. Tolkas datan fel från början finns risken att det blir fel hela vägen. Tyvärr räcker det sällan att validera trackingen en gång. Det kan krävas ytterligare valideringar längre fram. Eftersom mätningen kan påverkas av förändringar, t.ex. i produkten.

Kom ihåg: kontinuerlig validering = hög kvalitet på datan!