A/B-kalkylator

Growth Hackers A/B-testkalkylator hjälper dig utvärdera resultatet av ett A/B eller multivariattest.

Kalkylator

# Besökare Konvertering Grad
A
B
C

Resultat

För att analysera ditt A/B-test, ange t.ex. besökare och konverteringar eller visningar och klicka för varje variation du vill analysera. Klicka sedan på beräkna. Om du vill analysera fler än två grupper så använd knappen ”+ Ny Rad”.

Metoden som används för att beräkna utfallet i analysen kallas standard score eller Z-test. Vi har valt den metoden på grund av dess enkelhet och relativa tillförlitlighet över flertalet problemdomäner.