Growth Marketing

I det här blocket kan ni läsa mer om vad vi kallar Growth Marketing

Det är bra att börja med experiment för att ta reda på vilka annonsbudskap som är mest effektiva. Dels i termer av vad som är optimalt för målgruppen. Och dels i vilka kanaler det får bäst genomslag. Det gäller att iterera sig fram till de kunder som konverterar bäst över hela flödet. Det vill säga de som genererar hög aktivitet, hög försäljning och återkommande kundbesök. 

När man ser vad fungerar bäst bör det sättas upp automatiska processer som löpande driver försäljning. Sen ska fler vägar till tillväxt hittas genom att testa nya kombinationer av målgrupp, kanal och annonser. Buden ska självklart optimeras i auktionerna i de olika kanalerna, för att maximera effekten av er annonsbudget.