Målgrupps-hypoteser

BÖRJA TESTA DIN MÅLGRUPP

Ibland är det svårt att veta vilken som är den perfekta målgruppen för en specifik produkt. Det är bra att ha en utgångspunkt så att det finns ett par personas att laborera med. 

Finns det hypoteser att utgå ifrån så görs experiment för att falsifiera eller validera dem. Data köps (dvs annonser läggs upp) utifrån några specifika grundantaganden. Det finns fördelar med att testa brett för att ha möjligheten att få in data som kan ge nya insikter. Ibland kan man hitta nya insikter genom att göra små, men lite bredare test.