Målgruppsoptimering

FÖRFINA DIN PUBLIK

Målgruppsoptimering betyder helt enkelt att datan analyseras med syfte att hitta korrelationer eller kausaliteter. Här är det nödvändigt att skära bort det som är överflödigt. Samt att göra intressanta delar av datan mer överblickbara. Flytta därefter marknadsbudgeten dit den ger mest nytta. Fokusera på att köpa in målgrupper som lättast kan ta till sig budskapet och som har högst sannolikhet att bli en värdefull kund.