Flödesprioritering

Kartlägg användarflödet och gör små tester

Nu ska konverteringar ökas över hela tratten för att boosta resultatet på sista raden. Säg till exempel att ett visst antal personer som ser ett budskap online så är det bara ett par procent av dem som klickar. Och av de som klickar så är det bara ett par procent som går vidare till köp. I det här sista steget så finns det inte så mycket data att gå på. Då det rör sig om alldeles för få individer. Men varje individ i det här skedet är värdefull. Eftersom de är så nära till köp. Här är det viktigt att göra liten eller appen smidigare och minska bortfall som sker nära köpbeslutet.

Genom att analysera och tyda den data som ändå finns ska problemet försöka ses från kundens perspektiv. Börja testa hypoteser i liten skala. Informerade hypoteser och små snabba test duger alldeles utmärkt för att hitta flaskhalsarna där kunderna fastnar.