North Star Metric

KPI:et som driver growth teamets aktiviteter

Tillväxtprocessen är ofta beroende av olika kompetensområden och aktiviteter. Det kan beröra bl.a marknadsföring, analys och backend förändringar. Det är därför viktigt att teamet samlas kring ett och samma mål. I ett growth team är målet alltid att prioritera aktiviteter som hjälper till att driva ”North Star Metric”.  

Teamet delar sedan upp KPI:et i delmål och sätter sprintmål. Det i sin tur bryts ner i experiment som ska testas så snabbt som möjligt. Självklart kan ”North Star Metric” bytas ut, men var medveten om att det tar en tid för growth teamet att förstå vad som driver KPI:et. Det kan vara svårt för teamet att skapa experiment som ger stor påverkan på KPI:et om det byts ut för ofta. 

”North Star Metric” ska också ha en tydlig koppling till sin tillväxtformel.