Konverteringsoptimering

Ett brett begrepp

Ibland krävs det att man går djupare och tittar på flöden utifrån olika kampanjer, aktiviteter och beteenden. Vill verkligen en trogen medlem få samma budskap som en förstagångsbesökare? Om ett specifikt flöde optimeras, kommer det även att man är konkurrenskraftig på de flesta annonsplattformar. Eftersom att ARPU (Average Return Per User) har ökat och därmed också ROI.

Prissättningsoptimering

Ibland droppar kunder av på grund av att de upplever att priset på produkten eller tjänsten inte motsvarar vad de får för pengarna. Antingen om det upplevs som för dyrt eller om det upplevs som för billigt. Då görs tester för att hitta en så kallad sweet spot, som kunderna upplever som ett acceptabelt pris.

Optimera delningsmekanismer

Nu finns det förhoppningsvis kunder som är nöjda med sin användarupplevelse och produkt/tjänsten. Då vill vi få dem att dela sin upplevelse för att skapa inkrementell eller viral spridning. Då måste det byggas in eller optimera delningsfunktioner produkten/sajten/appen. 

Inkrementell spridning definieras som en tillväxt med en K-faktor på minst 0.1. Det betyder att det skaffas 10 kunder så leder det alltså automatiskt till ytterligare en kund. Viral spridning definieras som en tillväxt med en faktor på minst 1.0. Det är då när en ny kund automatiskt leder till minst ytterligare en kund. Det är ovanligt att en produkt når viral tillväxt. Även att nå inkrementell tillväxt ger stora vinster över tid.

Här kan du läsa mer om CRO (Conversion Rate Optimization)