Attribution

Som annonsör behöver du förstå vilka av dina annonser som bidrog till en konvertering. Hur du avgör vilken del av din annonsering som ska tillskrivas värdet av konverteringen kallas attribution eller attribuering.

Låt oss förklara detta med ett exempel:

En kund genomför en konvertering på din webbplats, t.ex. köper en produkt eller fyller i ett kontaktformulär efter att ha klickat på en annons. Då skulle vi kunna kreditera den där annonsen hela värdet för konverteringen, men stämmer verkligen det? Annonsen var förmodligen inte den enda kontakten kunden hade haft med ditt företag innan hen bestämde sig. Vad händer då med den där banner-annonsen hen klickade på förra veckan? YouTube-videon hen såg dagen innan hen klickade på annonsen? Ska de inte få något av värdet?

Med hjälp av att analysera attribueringen kan du kvantifiera hur varje kanal bidrar till försäljningar och konverteringar.

De olika annonsplattformarna och analysverktygen använder sig av olika, standardiserade attributionsmodeller för att kreditera värde. Här kan du läsa mer om dessa.

Google har i sitt supportcenter för Google Analytics förklarat attribution så här.