Tillväxtanalys

Ta reda på vad som får bolaget att växa

Att identifiera vilken fas företaget befinner sig i är ofta steg ett i tillväxtanalysen. Vi startar varje samarbete med en ny kund med en Growth Review Session där den viktigaste diskussionen kretsar kring att förstå era affärsmål och djupdyka i det. Vi frågar ofta om era årsmål, hur resultatet sett ut senaste månaderna och vart ni är i dagsläget.

Growth Rates

Average growth rate

Säg att vi fått den här information från er: Current revenue för Januari är 500 TSEK och med resultatet från föregående månader (okt, nov och dec) kan vi räkna ut er Average Growth Rate.

Target Growth Rate

Därefter behöver vi kika på er Target Growth Rate och för att räkna ut det använder vi oss av ert årsmål.

Er Target Growth Rate skulle vara 20,17% per månad

Gap Analysis

Nästa steg är att genomföra en Gap Analys för att jämföra målet till den prognosen för att se hur stort gap det är mellan där vi är och vårt idealläge (Gap growth rate) Se diagrammet nedan.

Slutsatser Gap Analysis

  • Er avg growth rate i nuläget är 7,75 %
  • Target growth rate är 20,17 %
  • GAP growth rate 12,42 %
  • Pacing nuläge -61,4% under det årliga målet
  • Målet för growth teamet är att hitta ytterligare 13 % growth per månad

Vår analys är inte klar där. Vårt jobb som growth hackers är att ta det målet du har, tex. ett eller flera budget mål och översätta dessa mål till metrics i användarresan. Till exempel, om du vill nå X i omsättning i december behöver vi ha en conversion rate på x% i juni och öka relevanta besökare till x.

Growth Formula / System

För de flesta av våra kunder så bryter vi ner användarresan i en Growth Formula som growth teamet kan arbeta med. Vi använder den här formulan för att representera de stegen en användare behöver ta för att skapa värde/omsättning för er som kund. Om man senare bygger ut formulan uppstår högre komplexitet och då brukar det kallas för ett Growth System.

Detta är en förenklad version av Growth Formula men det hjälper oss göra en koppling mellan kundens mål (oftast omsättning) till de olika delarna som finns i användarresan.

Känslighetsanalys

Tillsammans med en känslighetsanalys så kan vi identifiera teststeg i den framtagna growth formulan. Baserad på vad vi ser här kan vi identifiera fokusområden för potential till tillväxt.

Som exemplifieras ovan i tabellen. För att nå vårt omsättningsmål behöver vi öka relevanta sessioner med 239% och öka konverteringsgraden from 1,64% till 2,31%.

Vill Ni ha hjälp med att ta fram en tillväxtanalys?

Skriv in Din mail så kontaktar vi Dig
! Du har inte fyllt i en giltig e-postadress