Tillväxtanalys

Ta reda på vad som får bolaget att växa

Att identifiera vilken fas företaget befinner sig i är ofta steg ett i tillväxtanalysen. Det kan hända att man antingen är i “öka användning”, “öka delning”, eller kanske “uppskalning” -stadiet. När det sedan är utrett är det på sin plats kika på och att analysera data. 

Det stora målet med tillväxtanalysen är att komma fram till tydliga KPI:er för teamet (eller företaget). Det är i detta stadiet det bör formuleras en tillväxtformel. I den formeln finns också vad som i Growth Hacking-termer kallas för en ”North Star Metric”. Vilket fungerar som ledstjärna för teamets aktiviteter. Det kan vara så att målen kräver förändring i resurser. Se till att reda ut det innan arbetet med att implementera growth metoden tar fart.

Mer om analysen under North Star Metric.

Vill Ni ha hjälp med att ta fram en tillväxtanalys?

Skriv in Din mail så kontaktar vi Dig
! Du har inte fyllt i en giltig e-postadress