A/B-testning av bild- och videomaterial

Testa vilka filmer som funkar bäst hos målgruppen

Självklart kan man också A/B-testa bild- och videomaterial för att löpande optimera vad som fungerar bäst. Gärna testa flera versioner av varje annons och iterera löpande. Det kan gälla en videofilm som klipps i olika versioner eller som visas med olika intros. Det kan också gälla helt olika versioner av en film. Här kan man med fördel samarbeta med reklam- och produktionsbyråer. Eftersom dom är skickliga på att göra korta men slagkraftiga reklamfilmer i olika versioner. Vilka kan ses över alla format: facebook, instagram eller snapchat som alla använder olika bildutsnitt för videofilmer.