Growth Teamet

Bred kompetens och hastighet

Growth processen är beroende av ett tvärfunktionellt team. Bestående av till exempel marknadsförare, produktägare, designers eller utvecklare. Bolag som Facebook, Google och Spotify är exempel på bolag som är föregångare i att ha Growth Teams. Styrkan i att ha så bred kompetens och beslutsrätt är att allt går snabbare! Det förloras inte någon tid på att invänta att andra aktörer ska leverera. Dessutom optimeras alla insatser mot varandra, till skillnad från när arbetet är uppdelat på olika aktörer där den ena inte vet vad den andre gör.

Här är fem viktiga förutsättningar för fungerande Growth Team:

  • Kultur – Att arbeta experimentdrivet kommer innebära mindre lyckade aktiviteter eller experiment. Därför är ett gemensamt ägandeskap viktigt. Där alla har ett ansvar att bidra i beslut, i att göra klart uppgifter, att skapa trygghet. När något går mindre bra är det viktigt att försöka hitta lösningar. Snarare än att skylla situationen på någon eller något. 
  • Engagemang – Viktigt att alla är villiga att involvera sig i uppgiften. Ett svalt engagemang botas genom att återkomma till målen för teamet och påminna att tillväxten ska komma från hela teamet inte en individ.
  • Utvecklingsresurser – Då det är enklare att vrida produkten till marknaden istället för tvärtom så är det viktigt att hastighet i experimenten uppnås. Det är kanske den viktigaste aspekten av en effektiv tillväxtprocess. Hastighet är viktigare än perfektion.
  • Kontinuerligt lärande – Hela growthprocessen går ut på att utbilda teamet. Dels på kundsegmentet och dels olika taktiker. Så vi kan bli mer avancerade i targeting, kommunikation och konvertering.
  • Support från ledningen – Det är viktigt att ledningen är medveten om att growth processen styrs explorativt. Faktumet att inte ha strategier kan verka skrämmande för personer på ledande positioner. Se till att ge dem support i form av dashboards och aktivitetslistan. Där är det lätt att följa tillväxten samt vilka aktiviteter som är prioriterade framåt.
Growth Hackers Sthlm’s COO Max Lindhé förklarar vad Growth Teams är på Telia Smart Family

Läs mer här om rollerna i ett Growth Team!

Behöver du hjälp med att komma igång med Growth team?

Skriv in din mail så kontaktar vi dig.
! Du har inte fyllt i en giltig e-postadress