Facilitera Growth-sessioner

Arbetssättet som stimulerar tillväxt

Börja med att fokusera på hastigheten. Growth teamet bör ses på veckobasis och tillsammans gå igenom datan. Antal genomförda experiment påverkar i slutändan er tillväxttakt. Eftersom ni utifrån det kan kika på vad som vad som fungerat och inte. Experimenten ska göras i extremt liten skala, som längst över ett par dagar. Just för att behålla snabbheten och för att kunna se den positiva ökningen i datan från vecka till vecka. Förhoppningsvis och förmodligen upplevs det som kallas ”quick wins” vilket ökar engagemanget för att fortsätta jobba enligt det nya arbetssättet.

Här kan du läsa om hur du skapar rätt dynamik i ditt Growth Team!