Finns det organisationsdesign optimerad för growth hacking?

Senast uppdaterad juni 28, 2022 av

Organisationsdesign är en vetenskap i sig och anledningen till att vi tar upp det är för att det är viktigt att förstå miljön i vilket man vill att sitt eller sina growth team verkar.

Det finns en uppsjö av olika sätt att strukturera sin organisation. Growth Hacking som metod kräver inte en speciell organisationsdesign, alla miljöer har sina fördelar och nackdelar. 

Vi kikar på två miljöer vi stöter på i vårt arbete med kund; matris- samt linjeorganisation. 

Matrisorganisation

Nuförtiden pratas det mycket om matrisorganisationer, där medarbetare inte endast rapporterar till en chef. Utan de kanske har en chef, en agil coach och kanske en projektledare som de arbetar under.

Det kan låta som detta endast adderar komplexitet men för många organisationer hjälper det till att skapa en mer effektiv och snabbrörlig organisation. Den kan framförallt vara fördelaktig för företag med fler produktlinjer och eller tjänster. Låt oss titta på ett lysande exempel på en matrisorganisation optimerad för tillväxt; Spotify!

Squads, Tribes och Chapters

Squads kan liknas vid ett growth team. De leds av en agil coach eller projektledare. De fokuserar på en feature eller en del av en funktion och består av olika specialister som tillsammans har all nödvändig kompetens för att få upp en ny funktion i appen. 

Squads som arbetar med samma feature area ingår i en Tribe. Tanken med att samla squads i tribes är att bygga gemensam riktning.  

Chapters finns för att upprätthålla best practices över discipliner inom Tribes. De består av personer med samma roll såsom utvecklare, UX designers, analytiker.  

Linjeorganisation

Av vissa anledningar så kan det vara lite klurigt att passa in ett growth team i en linjeorganisation. Interdisciplinära team är per definition en blandad kompott av personer med olika kompetenser. Varpå linjeorganisationen ofta är uppdelade utifrån funktioner. 

Här är tre punkter att vara medveten om när ni startar ett growth initiativ i en linjeorganisation:

1. Mandat

En sak som är avgörande för framgången är att en eller fler beslutsfattare i bolaget är delaktiga vid uppstarten av growth-teamet och inte bara de personer som ska arbeta operativt. Därefter är ledningens uppgift att förankra syftet med growth-teamet hos t.ex. investerare och styrelse samt med resten av organisationen. Har inte growth teamet mandat att experimentera med användarresor eller funktioner så kommer tillväxttakten sänkas avsevärt.

2. Optimera er kärnverksamhet

I etablerade organisationer sätts det ofta upp nya projekt eller expansionsplaner eller byggs nya tjänster. Sällan läggs fokuset på att optimera det som finns och det som är grunden i verksamheten. Om det tuffar på får det gärna göra det för varför experimentera med ett fungerande koncept? Vår novis är att försöka, genom growth processen, göra det fungerande konceptet till ett vinnande sådant.

3. För många kockar i grytan

Det kan lätt bli för många kockar i grytan när företagets viktigaste KPIer ägs av alla, till exempel konverteringsgrad. The more the merrier säger vissa men utan tydlighet och överblick kan det förlama en annars handlingskraftig arbetsstyrka. Har ni inte redan någon som har helhetsansvar över growth så skaffa er det. En person som kan ge chefer, produktägare eller team en översikt av hela affären från ett growth perspektiv.

Hitta er väg

Oavsett i vilken miljö ert nya growth team ska verka så kommer ni snabbt bli varse om utmaningar, det är också det som gör det hela lite mer spännande. Är ni en startup med 5 anställda, gå är ert growth team hela er organisation till en början, vilket ger er mycket frihet att experimentera och hitta er väg.

Andra artiklar: