Hur ett data warehouse gör dig datadriven.

Senast uppdaterad mars 28, 2022 av Growth Hackers Sthlm

Mängden data som finns tillgänglig för ditt företag att ta beslut på växer kontinuerligt. Det är inte detta som gör det svårt att vara data- och insiktsdriven. Problemet är snarare att den värdefulla informationen sitter fast i de olika verktygen ni använder.

Det här leder till datasilos som gör att ni måste försöka hitta insikter från olika verklighetsbeskrivningar. Det går att råda bot på detta genom att bygga ett molnbaserat data warehouse, skräddarsytt efter er strategi och affär.

En fördel med ett data warehouse är att vi kan bygga dashboards som visar data från alla era källor.

Så vad är då ett data warehouse eller ett datalager? 

En lite förenklad men för tillfället fullgod beskrivning: Ett data warehouse är ett system som sammanställer, sparar och analyserar data från alla möjliga källor. Härifrån kan du sedan söka efter och analysera trender, mönster eller insikter. Här är Wikipedias mer djupdykande engelska förklaring

Och varför är detta viktigt för dig att bry dig om? 

Ni annonserar på ett antal annonsplattformar, ni har ett app- och eller ett webbanalysverktyg, ni har ett CRM och en transaktionsdatabas. Det finns en stor chans att alla dessa verktyg kommer se på t.ex. en konvertering som gjorts i er produkt lite olika. Har ni ens samma värde på konverteringen i alla plattformar? Hur attribueras konverteringen i de olika verktygen? Det här leder ofta till att ni baserar strategiska och operativa beslut på felaktig data. Ni är datadrivna men med fel data. 

Vi föreslår att ni bygger ert molnbaserade data warehouse i Google BigQuery. På så sätt kan ni dels sammankoppla alla stora Business Intelligence och analyssystem med er warehouse och ni framtidssäkrar samtidigt er data eftersom ni kan byta ut system som både matar och använder data från ert data warehouse. 

Vi håller just nu på att bygga en sån lösning som bl.a. kan hjälpa er med att analysera hur era annonser och annonsplattformar presterar

Vill ni veta mer hör av er till vår Growth Strategist Tom Ström eller vår CTO Berner Setterwall