Heather Dopson om tillväxt inom större organisationer

Heather Dopson - interview with growth hackers sthlm

Senast uppdaterad januari 3, 2022 av Growth Hackers Sthlm

Heather Dopson, Community Builder på GoDaddy, höll tal på stora scenen dag två i San Fransisco med ett tal som kallades “11 Game Changing Steps to Building A Power Brand”. Det var extra kul att se en kvinna kliva fram då detta tyvärr fortfarande är en mansdominerad branch.

När vi intervjuade henne efteråt berättade hon om hur konsulter och utövare av Growth Marketing har ett ansvar för att kontinuerligt kommunicera det arbete de gör till sina klienter. Det handlar om att hjälpa människor och företag att lyckas, och om att leverera ett unikt värde. Så länge en konsult har koll på sitt område både på strategisk och operativ nivå så kan man lösa kundens problem. Hennes modell när hon jobbar med Growth är därför att erbjuda projektbaserade priser, istället för timmar. Hon tar helt enkelt betalt för att leverera, och så länge som det finns behov av hennes tjänster så förhandlar hon inte om pris.

Behåll ansvaret för ert tillväxtinitiativ in-house

Till att börja med gör hon en utvärdering av verksamheten och dess behov. Oftast handlar det inte bara om att förbättra kundens marknadsföring, utan snarare om att hjälpa kunden att röra sig mot en “Growth Phase”. Oavsett om hon är hos kunden i 3 månader, 6 månader, eller längre, så ser hon till att kunden aldrig blir oåterkalleligt beroende av henne. Ansvaret för tillväxtinitiativet behålls in-house, så att ingenting är avhängigt en enda person.

Lös enkla problem först

Heather menar att många företag fortfarande inte ens har en gångbar hemsida, där de fångar in e-postadresser. Dessa ska sedan användas för att göra e-postmarknadsföring, vilket fortfarande är den effektivaste kanalen för B2B. Hon brukar tipsa om att jobba mer i sociala medier med flexibelt och “evergreen” innehåll. Att alltså undvika att följa en kalender och lägga ut innehåll vid högtider, utan snarare att göra innehåll som är relevant för verksamheten, men som kommenterar på trender i samhället från vecka till vecka eller dag till dag. Hon tipsar även företag att använda mer video, och att se till att kundupplevelsen av ett företags varumärke är sömlös oavsett var kunden interagerar med det – så att en kund upplever samma sorts kundupplevelse oavsett kanal.

Tips

  • Börja med en utvärdering av var företaget står idag
  • Behåll ansvaret för tillväxtinitiativet in-house
  • Hitta “low hanging fruits” och åtgärda dem för att snabbt nå resultat
  • Gör mer video
  • Slopa content-kalendrar utan gör relevant och aktuellt innehåll
  • Varumärket behöver vara sömlöst

LÄS MER: