Vad är Growth Hacking?

Senast uppdaterad september 22, 2023 av Growth Hackers Sthlm

Growth Hackingens historia

För att börja besvara frågan vad Growth Hacking är så behöver vi ta en titt tillbaka på dess ursprung. Growth Hacking är både en produkt av IT-bubblan och en naturlig evolution av klassisk marknadsföring.

Var kommer Growth Hacking-uttrycket ifrån?

Uttrycket ”Growth Hacking” myntades år 2010 av Sean Ellis i Silicon Valley då han försökte anställa marknadsförare till start-ups. Utmaningen var att han sökte personer vars primära fokus var tillväxt, snarare än kandidater med en mer klassisk marknadsföringskompetens. Varför var detta ett problem? Jo, för att när Sean bad om marknadsförare så fick han just det – klassiska marknadsförare. Han ansåg att i denna fas var det snarare “Growth Hackers” som han behövde – och uttrycket var myntat.

Bakgrunden – Traditionell marknadsföring

Under den IT-hysteri som rådde runt millenieskiftet gjordes många stora marknadssatsningar, med stora summor som insats. Under Super Bowl år 2000 visades t.ex. pets.com’s reklam, vilket kostade 1,2 miljoner dollar. Mindre än ett år senare hade företaget gått i konkurs. Entreprenörerna badade i riskkapital och den vanligaste KPI:n var “burn rate”, hur mycket pengar de kunde bränna.

För att rättfärdiga höga bolagsvärderingar och stora riskkapital-rundor så sattes enorma marknadsföringsbudgetar ihop. Dessa lades sedam på konventionella kanaler så som TV, billboards, radio, print etc. Problemet var bara att man hade dålig insyn i sina kunders behov och beteenden. Ett klassiskt uttryck i marknadsföringskretsar blev: “Hälften av vår marknadsföringsbudget fungerar fantastiskt! Tänk om vi bara visste vilken hälft…”

Utvecklingen – Tech startups

Som reaktion till detta, i takt med den snabba digitaliseringen och grundandet av en mängd tech start-ups i Silicon Valley, utvecklades datadrivna metoder, verktyg och strategier som helt enkelt inte fanns inom klassisk marknadsföring. Dessa har nu bildat ett sidospår inom marknadsföring där det primära fokuset ligger på growth (tillväxt). Traditionell marknadsföring, med varumärkesbyggande som fokus, har fortfarande en viktig plats i en organisation, framförallt i en mer etablerad sådan.

Genom en snabb titt på Google Trends kan vi se att fenomenet startade kring 2012/2013. Detta var ett par år efter att Sean Ellis sökt efter “growth hackers” i sin rekrytering. Ellis grundade senare Growth Hackers community.

Trendlinje över growth hackings utveckling

Vad är skillnaden mellan Growth Hacking och traditionell marknadsföring?

Istället för att enbart fokusera på att sprida varumärkeskännedom och driva trafik till hemsidan, innebär Growth Hacking också att man försöker påverka och förstå stegen som kommer efter det. Growth Hacking tar alltså ett längre ansvar i säljtratten, hela vägen från Awareness ner till Retention. Detta till skillnad från traditionell marknadsföring. T.ex. kan man titta på vad det är som driver engagemang på hemsidan och försöka påverka att besökare kommer tillbaka flera gånger.

Själva ”tratten” har olika benämningar, men en vanlig definition är det som kallas för “Pirate Funnel” eller ”AAARRR Framework”.

Skillnaden mellan Growth Hacking och traditionell marknadsföring

Förutom ett helhetsgrepp om säljtratten är Growth Hacking en strategi, inställning, tankesätt, vision, arbetssätt, verktygslåda och ett sätt att närma sig problem som skiljer sig från traditionellt marknadsarbete.

Skillnad i flera faktorer mellan growth och marketing

Growth Hacking som arbetssätt

Sättet att arbeta med Growth Hacking är fundamentalt annorlunda i jämförelse med traditionell marknadsföring, vilket inte är så konstigt om man ser till dess ursprung. Det som har lett utvecklingen är snabbfotade startups och datadrivet arbete från team med teknisk kompetens, ofta utvecklare. Growth Hacking är framtaget för att passa agila verksamheter som inte alltid har råd med stora initiativ, och som kräver snabba resultat p.g.a. hård konkurrens. Det är en vanlig villfarelse att det är en ensam evangelist som utför detta – det kunde inte ha varit längre ifrån sanningen (det är i princip alltid ett Growth team). Growth hackers anpassar produkten efter marknaden och inte tvärtom.

Vilka delar ingår i Growth Hacking?

Growth Hacking är en marketing-metod som bygger på kreativitet, data och experiment för att snabbt och effektivt öka organisationens tillväxt. Det handlar om att skapa en hållbar tillväxtprocess. Läs mer om vårt erbjudande Growth Hacking här.

Growth Hacking är en marketing-metod som bygger på kreativitet, data och experiment

Varför behövs Growth Hacking?

En fråga om överlevnad för startups

När det kommer till startups är ofta tillväxt det viktigaste KPI:et, speciellt när målet är att få in kapital från investerare. Företagskulturen formas kring tillväxt och det är livsnödvändigt med analytiska, kostnadseffektiva, kreativa och innovativa metoder. Bolaget måste kunna växa så mycket som möjligt med så små medel som möjligt.

Och för medelstora och stora verksamheter?

För etablerade bolag handlar det inte om att snabbt nå 10x i tillväxttakt, som kan vara fallet för en startup, utan om att anpassa sig till en omvärld som digitaliseras och att inte bli omsprungna av småbolag.

Growth Hacking-metodiken kan hjälpa verksamheter att ställa om till en kultur där man kan ligga i framkant tack vare en förmåga att mäta, snabbt analysera kunddata, och sedan skapa hypoteser för inkrementella förbättringar som kan omgående kan testas mot varandra. Det är diametralt motsatt tidigare arbetssätt som jämför års- eller kvartalscykler; data som i bästa fall gör att bolaget ligger ett år efter vid slutsatsernas implementation.  

Vidare läsning

Andra artiklar i serien ”Därför behöver du känna till Growth hacking”: