Vem / vad är en Growth Hacker?

Senast uppdaterad januari 3, 2022 av Growth Hackers Sthlm

Artikel 3 i serien ”Därför behöver du känna till growth hacking”.

Vad är en growth hacker?

”En growth hacker är någon vars sanna fokus är tillväxt” – Sean Ellis. Det är någon som arbetar systematiskt med marknadsföring genom datadriven tillväxt – growth hacking.

Läs mer om vad det är i första delen av denna artikelserie: Vad är growth hacking?

Hur jobbar en growth hacker?

Tvärfunktionellt mellan avdelningar

Om en klassisk marknadsförares jobb främst involverar marknadsavdelningen, så arbetar en growth hacker mer tvärfunktionellt över organisationen, och täcker en längre del av sales funnel’n. Därför involveras både marknad, sälj, IT, operations och produktutveckling, och därmed ofta även ledningen. Om det visar sig att flaskhalsen till tillväxt inte ligger inom ramen för hur kommunikationen är utformad eller marknadsföringen distribuerad, så stannar inte en growth hacker vid att skriva om copy eller designa om creatives. Då kan utvecklarna behöva bygga om hemsidan eller göra ändringar i appen, eller så kanske hela produkten eller tjänsten behöver justeras. Man ändrar inte på marknaden för att passa produkten, man anpassar produkten för att passa marknaden.

Mäta, testa, tracka, skala upp

Alla försök måste vara mätbara och alla beslut är baserade på data.

A growth hacker is someone who has thrown out the playbook of traditional marketing and replaced it with only what is testable, trackable, and scalable. Their tools are e-mails, pay-per-click ads, blogs, and platform APIs instead of commercials, publicity, and money – Ryan Holiday, författare bl.a. till boken Growth Hacker Marketing

Varje beslut, taktik och strategi är sprunget ur ett tillväxtfokus. Detta kan vara ett tueggat svärd för det finns långsiktiga mjuka värden som inte tas till hänsyn av detta. En growth hackers horisont inkluderar inte ”Vad händer med vårt varumärke?”, ”Vad gör vi utifall XYZ händer?”, ”Vad ska bli nästa steg när produkt X har spelat ut sin roll?”.

Vem är en growth hacker?

Ofta teknisk bakgrund

Förvånansvärt nog kommer de oftast inte från traditionell marknadsföring utan har en mer teknisk bakgrund, vilket behövs för att förstå dagens tekniskt tunga produkter och tjänster men också för att intressera sig för den datadrivna analys och uppsjö av verktyg som finns till hjälp för den moderna marknadsföraren.

Oavsett om det är en ingenjör, beteendevetare eller marknadsförare i grunden, så ligger styrkan hos en growth hacker ofta i att hen har en personlighet med en så kallad T-specialisering. T-specialiseringen (ofta använd på svenska universitet för att beskriva ingenjörsinriktningen Industriell Ekonomi) ser ut som nedan:

Genom att ha baskunskaper inom samtliga områden kommer en growth hacker långt, alternativt vet vad hen behöver beställa från en specialist. Paretos lag, den så kallade 80/20-regeln, är en central del. Med det sagt så har growth hackers alltid ett eller ett par specialistområden, inom marknadsföring, programmering, UX eller design.

Mer specifikt så har en growth hacker en unik kombination av marknadsföringskunskaper, teknisk expertis, en förkärlek för siffror och nyfikenhet för att förstå bakomliggande orsaker till händelser. Man kan beskriva en growth hacker ungefär så här:

 • Bred kompetens
 • Ofta ingenjör
 • Nyfiken
 • Teknisk kompetens
 • Psykologi- och/eller människointresse
 • Kommunikativ
 • Affärsintresse
 • Doer – 80/20-inställning
 • Besatt av att förbättra saker
 • Vågar sänka sina egna idéer
 • Arbetar med små förändringar
 • Besatt av sina mätfaktorer
 • Kreativ
 • Våga säga ifrån och ta risker

Utbud – efterfrågan för growth hackers är ungefär 1 till 7 (enligt growthtribe.io) Detta beror på den breda kunskapsbasen som behövs av förhållandevis nya verktyg och kunskapsområden vilket i sin tur begränsar det till människor som är väldigt nyfikna och uppdaterade.

Vidare läsning

Tidigare artiklar i artikelserien ”Därför behöver du känna till growth hacking”.