Tre tips för att lyckas med growth hacking

Senast uppdaterad juni 29, 2022 av

Tillväxt är visionen för de allra flesta bolag där ute. Trots det så är Growth (Hacking eller Management) som begrepp och metod en relativt ung disciplin inom affärsvärlden. Det kan därför vara svårt att hitta best practices. I denna artikel ger vi tre tips som är viktiga i growtharbetet.

Dataanalys

Att alltid lägga stor vikt vid dataanalys eftersom data är bränslet för Growth Hacking och analysen är motorn i maskineriet. Ni kan alltid använda data för att ifrågasätta icke-datadrivna beslut eller åsikter. Om data presenteras på ett pedagogiskt sätt inför era beslutsfattare så kommer de förstå era behov. 

Prioritering

Var hård med prioritering och håll er inom fokusområdet. Ibland kan det vara frestande att ha koll på och sätta igång dialoger om allt det ni som growth team kan fixa. Det som kan hända är att många blir peppade på en drös olika experiment eller hacks men ni tappar momentum för man har ofta inte de resurserna som krävs för att göra allt samtidigt. Rådet är: Prioritera att de experiment med störst potential att påverka affären – med minst ansträngning.

Dashboard

När all tracking stämmer är det bra att dataflöden samlas in i en dashboard. Syftet med det är att det ska vara enkelt att överblicka och se förändringar i datan över tid, från vecka till vecka. I en dashboard skulle ni också kunna se hur era besök, registreringar, köp o.s.v. utvecklas. Det blir då lättare stämma av era aktiviteter mot datan. Eller använda datan som beslutsunderlag. Att visualisera data på detta sätt gör det enkelt att kommunicera hur verksamheten ser ut. Kanske kan det delas med investerare, styrelse, eller andra intressenter?

Vi hjälper gärna till om ni har behov för det!