Three tips to succeed with growth hacking

Last Updated on June 29, 2022 by

Growth is the vision for most businesses. Although growth hacking (or management) as a term and method is a relatively young discipline within business, it can be hard to find best practices. In this article we share three tips to keep in mind when implementing growth management at your company!

Do not argue against data

Important to remember to always put great emphasis on data analysis as data is the fuel of growth and analytics is its engine. Try to use data to question non-data driven decisions or opinions. If the data is presented in a pedagogical way it will be hard to argue against it. Rule of thumb; never argue against a non-data driven opinion with another non-data driven opinion.

Be tough on prioritization

Var hård med prioritering och håll er inom fokusområdet. Ibland kan det vara frestande att ha koll på och sätta igång dialoger om allt det ni som growth team kan fixa. Det som kan hända är att många blir peppade på en drös olika experiment eller hacks men ni tappar momentum för man har ofta inte de resurserna som krävs för att göra allt samtidigt. Rådet är: Prioritera att de experiment med störst potential att påverka affären – med minst ansträngning.

The beauty of a Dashboard

När all tracking stämmer är det bra att dataflöden samlas in i en dashboard. Syftet med det är att det ska vara enkelt att överblicka och se förändringar i datan över tid, från vecka till vecka. I en dashboard skulle ni också kunna se hur era besök, registreringar, köp o.s.v. utvecklas. Det blir då lättare stämma av era aktiviteter mot datan. Eller använda datan som beslutsunderlag. Att visualisera data på detta sätt gör det enkelt att kommunicera hur verksamheten ser ut. Kanske kan det delas med investerare, styrelse, eller andra intressenter?

We are here to help if you need us!