Är den kanal som ger högst ROI den bästa?

Senast uppdaterad juni 29, 2022 av

I den artikeln går vi igenom vad en attributionsmodell är för något och på vilket den kan hjälpa er att ta bättre beslut på marknadsavdelningen.

Attributionsmodell

För att besvara frågan i rubriken behöver vi en recap på vad en attributionssmodell är för något. 

Tänk dig ett referat från en OS-final i skidstafett. Visst vore det inte bara orättvist, men också missvisande om Sundling är den som får all cred till OS-bronset bara för det var hon som åkte över mållinjen i slutet? 

Det var ju Dahlqvist, Andersson och Karlsson som bidrog till medaljen också och bör nämnas i matchreferatet. Attribuering är som stafetten, att identifiera olika prestationer som bidrar till målet. Bara byta ut idrottarna mot Facebook, Google Ads, Tiktok och Affiliates, etc.

Komplexitet

Attribution kan ibland vara komplext givet att vi försöker skapa en modell över alla dina kunders olika köpresor. Det gör det svårt att utvärdera varje kanal eftersom användarresor är sammanflätade.

En nyttig sak för er i marknadsavdelningen är att ha en skräddarsydd attributionsmodell för just ert bolag. 

Ett exempel

Visualiseringen nedan visar hur snabbt dina marknadsföringskanaler når önskat ROI

Om vi tittar på ROI för första månaden skulle vi förmodligen dra slutsatsen att sänka eller dra in budgeten för Affiliate (första kolumnen). Om vi istället ger det lite tid kommer vi se att månad 12 var Affiliate-marknadsföringen relativt framgångsrik. Slutsatsen: ibland tar bra saker tid! 

Ett utmärkt planeringsverktyg

En stor fördel med en sådan modell är att affärslogiken redan är inbyggd, vilket skapar enkelhet i era interna processer. Det sparar tid för beslutsfattare och ger er en fantastisk överblick så ni långsiktigt kan planera era budgetar.