Byggstenar för digital tillväxt

Vi skapar de rätta synergierna för att frigöra ert företags tillväxtpotential

Vi hjälper er genom att

Process

Skapa hållbara tillväxtprocesser
 • Leda growth team
 • Möjliggöra optimering av hela användarresan
 • Agil marknadsföring
 • In-house marknadsföring och ett tillväxtcentrerat tillvägagångssätt

Människor

Skapa högpresterande interna team
 • Interim bemanning
 • Rekrytering
 • Growth coaching
 • Anpassad utbildning för era medarbetare

Data

Möjliggöra bättre beslutsfattande genom hela organisationen
 • Tech stack optimering
 • Data warehouse och visualisering
 • Implementering och integration
 • Machine Learning och Data Science
 • Multi channel attribuering
 • Dataskydd och sekretess
Halebop Locall

Ny produktlansering mot ett nytt kundsegment

Halebop är en av Sveriges största mobiloperatörer. Under de senaste 11 åren har de vunnit priset ”Sveriges mest nöjda privatkunder mobiltelefoni” 9 gånger. Halebop har varit en del av TeliaSonera Group sedan 2001.

Våra kunder

Process

Kom igång med Growth Hacking

Vi har fått mycket värdefull erfarenhet av att implementera growth-metoder inom företag i många år. Därför har vi många bra tips för att komma igång med tillväxt. Läs mer om det här!
Människor

Nyckelroller i ett growth team

Tillväxtprocessen kräver naturligtvis att människor med en mängd olika kompetenser samarbetar i tvärfunktionella team. Läs mer om de olika roller som tillväxtprocessen kräver i den här artikeln!
Data

Ha förmåga att svara på kritiska affärsfrågor

Mängden tillgänglig data för stora företag ökar ständigt. Vilket är bra om organisationen vet hur man använder den. I den här artikeln kan du läsa om hur du möjliggör bättre beslutsfattande i hela organisationen!