Kartläggning av försvarsmekanismer

Senast uppdaterad januari 3, 2022 av Growth Hackers Sthlm

Den här artikeln innehåller en övning som går ut på att kartlägga försvarsbeteenden. En öppenhet kring de känslor som ligger till grund för försvarsmekanismer kan förhoppningsvis göra teamets samarbete ännu mer effektivt

Varför är det viktigt?

Vi hamnar ibland i situationer där vi inte riktigt känner oss trygga. I sådana situationer kikar ofta våra försvarsmekanismer in. Ibland medvetet och ibland omedvetet. Vissa av dessa beteenden är tyvärr skadligt för samarbete inom ett team. Försvarsmekanismer tar sig mängder av uttryck. Men att kunna förbli icke-defensiv är en av de viktigaste sakerna du kan göra för öka effektiviteten när du vill omvandla konflikter till samarbete.

Övningen:

Passar för: Nystartade eller etablerade team
Tidsåtgång: 1 timme
Typ: Individuell övning eller i team

Vilka är dina favoritförsvar?

Din uppgift är att skriva ner alla dina medvetna försvarsmekanismer. Om du inte kommer på något kan frågorna nedanför kanske ge dig lite inspiration.

Vill du ha rätt till varje pris? Slänger du ur dig information för att bevisa dig? Blir du bara tyst? Tar du allt personligt? Får du hög puls? Blir du kallsvettig? Drar du snabba slutsatser? Blir du aggressiv? Blir du ledsen?

Reflektion enskilt eller i teamet

När du skrivit ner dina försvar ringar du in de tre vanligast förekommande och utifrån dem ska du nu försöka svara på dessa frågor:

  • Vad kan vara de underliggande känslorna för försvaret? Vad tror du är anledningen till att känslor uppstår?
  • På vilket sätt tror du försvaret lindrar dina känslor? Finns det situationer där försvaret verkligen hjälpt?  
  • Kan du formulera actions som hjälper dig att ta dig ur det läget när du hamnar där?

För att göra detta till en team-övning så kan ni dela med er av era svar på frågorna med fokus på hur ditt team kan hjälpa dig innan eller när du hamnar i försvarsläge.

Läs mer

Mjuka fallgropar i ert growth team
Hur man sätter ihop sitt growth team
Reflektion kring ägandeskap