Lär känna ditt team

Senast uppdaterad januari 3, 2022 av Growth Hackers Sthlm

Innan ett nystartat growth team dyker in i att attrahera nya användare eller optimera flöden så är det bra om ni skapar de bästa förutsättningarna bra samarbete. Den här artikeln beskriver en övning som främjar öppenhet och förståelse.

Varför är det viktigt?

Många organisationer fokuserar mycket på ”hård” kompetensutveckling. Vi vill att våra medarbetare ska ha up-to-date tekniska färdigheter och certifikat i olika system. Sådana insatser kommer förmodligen ge värde för teamet eller organisationen i stort, dock ger aktiviteterna inte ”mjuk” kompetensutveckling. Vi tycker att det är där ett team ska börja (eller fortsätta). Att skapa initiala band och en förståelse för de människor du ska jobba närmast tillsammans med. Denna övning är en mjukstart i det!

Övningen:

Passar för: Nystartade eller etablerade team som inte vet så mycket om varandra
Tidsåtgång: Beroende på hur många deltagare

  • Första delen i övningen sker individuellt. Varje person tar ett papper och ritar ett diagram som nedan. Därefter ges 10-15 minuter att rita upp sin individuella ’livslinje’. Här är det viktigt att uppmana personer att det är upp till dem att välja hur personlig en vill vara. Det kan räcka med yrkeshistoria och känslor kopplade till det. Men det är bra att det uppmuntras att dela med sig av mer personliga/privata händelser i ditt liv som gjort avtryck på dig.

Presentation av er linje

  • När alla gjort sitt livslinje så är det dags att presentera det för varandra. Det kan kännas nervöst och i vissa fall känsligt. Om du är growth lead / scrum master i teamet är det bra om du börjar med din presentation. Försök att förmedla en trygghet. Det kan du göra genom att öppna med att visa sårbarhet. Det kan vara genom en mening såsom: ”även om det är jag som initierat denna övning så betyder det inte att jag inte är nervös att presentera mitt liv för er, det är lite läskigt men samtidigt viktigt att utmana sig själv”. Genom ett sådant uttryck förmedlar du ett ödmjukt och öppet ledarskap som skapar en bra grund för framtiden.

Läs mer

Mjuka fallgropar i ert growth team
Hur man sätter ihop sitt growth team
Reflektion kring ägandeskap