Hur ser framgångsrik growth hacking ut?

Senast uppdaterad januari 3, 2022 av Growth Hackers Sthlm

Artikel 2 i serien ”Därför behöver du känna till Growth hacking”.

I del 2 av artikelserien ”Därför behöver du känna till growth hacking” dyker vi djupare in i hur man jobbar med growth hacking, vad effekterna blir och vilka framgångsfaktorer som är centrala. Har du inte läst del 1 än, så finns den här:  ”Vad är growth hacking?”.

Framgångsrika growth hacks

Först några exempel på numera klassiska growth hacks som är resultatet av att ha growth hacking som ett mindset.

Twitter – föreslog folk att följa vid registrering

När Twitter insåg att användare som följde fler än 30 personer var mest sannolika att bli återkommande användare så optimerade de tjänsten för att uppmuntra detta beteende.

Hotmail – “ps. I love you” tagline

La till taglinen, (Ps. I love you. Get Your Free Email at Hotmail) längst ner i alla mail som skickade från deras konton, vilket i en era där email inte var något som alla hade, fick dem att gå viralt.

McDonalds – en restaurang vid varje avfart (pre dot-com growth hacking)

På 50-talet öppnades en McDonalds vid varje avfart från motorvägen (Inter state) i USA till följd av insikten att om de inte gjorde det så skulle någon konkurrerade öppna, och det var fortfarande värt kannibaliseringen att konkurrera med sig själv före andra.

Nokia – spelet “snake” förinstallerat på telefonerna

När mobiltelefoner slog igenom och blev populära bland ungdomar så förinstallerade Nokia spelet “snake” vilket blev en hit och visade sig vara viktigare än konkurrenternas ofta tekniskt bättre produkter.

Hur hittar man sina egna growth hacks?

De mest kända growth hacksen, som det ofta skrivs om, associeras ofta till en “quick fix” eller till någon företagsledare med guru-status. Det mer rimliga svaret, vilket blir ganska tydligt om man utvärderar framgångsrika bolag, är dock att det är ett arbetssätt – en process – som i sin enklaste form går att kopiera; men för att bemästra kräver erfarenhet, experimentation och arbete. Detta är bland annat det vi brukar kalla för growth hacking-process, och den illustreras nedan.

Klassisk marknadsföringsprocess vs growth hacking-metodik

Traditionell marknadsföring och försäljning följer ofta en årscykel (ibland även kortare halvårs eller kvartalscykler) med KPI:er på års- månads-/veckobasis.

Growth hacking-processen ser annorlunda ut. Det handlar om att lära känna sina användare/kunder, kunna följa deras beteende, kunna dra slutsatser därefter, kunna sätta upp kreativa experiment för att förbättra sitt kundmöte utöver hela kundresan och göra detta så effektivt som möjligt med så snabba iterationer som möjligt.

Så med en ”growth hacking-process” kommer jag få 10x tillväxt? Kort svar: Nej, förmodligen inte. Det innebär snarare att man allt som oftast gör små optimeringar som tillsammans ger stor effekt – och ibland att man hittar det där 10x-hacket – men det kommer man aldrig att hitta om man inte systematiskt experimenterar med vettiga hypoteser och sedan följer upp dem. Nyckeln här är just mängden experiment, och att faktiskt implementera dem. Mindre fundera, vänta, fråga, diskutera, fundera, förankra utan göra.

För ett litet bolag kan detta innebära en person, medan på ett stort ett helt tillväxt-team/growth-team, men mer om det i artikeln “Vem och vad är en Growth hacker