Byggstenar för digital tillväxt

Vi skapar de rätta synergierna för att frigöra ert företags tillväxtpotential

Vi hjälper er genom att

Process

Skapa hållbara tillväxtprocesser
 • Sätter upp growth systems
 • Möjliggöra optimering av hela användarresan
 • Datadriven marknadsföring
 • Systematisk approach till idégenerering, experimentation och automatisering

Resurser

Skapa högpresterande interna team
 • Sätter upp och driver interna growth teams
 • Hjälper till med rekrytering av resurser till det interna growth teamet
 • Anpassad utbildning för era medarbetare inom growth

Data

Möjliggöra bättre beslutsfattande genom hela organisationen
 • Tech stack optimering
 • Data warehouse och visualisering
 • Implementering och integration
 • Machine Learning och Data Science
 • Multi channel attribuering
 • Dataskydd och sekretess
Halebop Locall

Ny produktlansering mot ett nytt kundsegment

Halebop ville nå ett nytt kundsegment bestående av 1,7 miljoner potentiella kunder med appen Locall. Genom att växa med i genomsnitt 48 % procent per månad under 3 år i följd kan man hävda att teamet lyckades.

Våra kunder

Artikel

Kom igång med Growth Hacking

Vi har fått mycket värdefull erfarenhet av att implementera growth-metoder inom företag i många år. Därför har vi många bra tips för att komma igång med tillväxt. Läs mer om det här!
Artikel

Nyckelroller i ett growth team

Tillväxtprocessen kräver naturligtvis att människor med en mängd olika kompetenser samarbetar i tvärfunktionella team. Läs mer om de olika roller som tillväxtprocessen kräver i den här artikeln!
Artikel

Ha förmåga att svara på kritiska affärsfrågor

Mängden tillgänglig data för stora företag ökar ständigt. Vilket är bra om organisationen vet hur man använder den. I den här artikeln kan du läsa om hur du möjliggör bättre beslutsfattande i hela organisationen!