Verktyg för att möjliggöra tillväxt Samla och effektiversa digital analys för att underlätta besultsfattande

Verktyg för att möjliggöra tillväxt

Case study

Vår klients primära behov var att utveckla en gedigen förståelse för effekterna av deras marknadsstrategier och hur man effektivt följer upp dem.

För att uppnå kundens behov starta vi med att etablera ett pålitligt tracking-system för att erbjuda realtidsinsikter och kunna spåra användarresan från kanalerna till hemsida.

Ett annat behov var att säkerställa att de implementerade spårningsmetoderna följde GDPR-reglerna. De behövde också kapacitet att replikera denna process över olika affärsområden och produkter inom deras företag, vilket skulle möjliggöra övervakning av tillväxttakten och informerade affärsbeslut.

För att möta vår klients behov fokuserade vi på att skapa mätbarhet i deras digitala kundresa. Vårt första steg var att implementera mätning med hjälp av GA4 och server side-tracking, vilket möjliggör analys och data insikter samtidigt som de följer GDPR reglement. Ga4 tillsammans med SST gav en detaljerad inblick i kundenresan och visade snabbt hur kunden integrerar med företaget,  utifrån dessa insikter kunde vi snabbt avslöja vilka som var framgångsområdena och vart förbättringsmöjligheter finns.

Vi säkerställde att denna process kunde replikeras över olika affärsområden och produkter inom Aleris portfölj. Denna expansion tillät inte bara att spåra en enskild produkt eller område utan också att få en bred översikt över hela sin affär.

Vi effektiviserade processen för att generera och leverera omfattande månadsrapporter för varje affärsområde. Genom dessa rapporter fick vi detaljerade insyn om vardera funnel samt tillväxttkt inom repsekteve affärsomrpde. Detta rapporter gav insikter för att kunna fatta viktiga strategiska beslut något de inte kunde göra tidigare på grund av bristen av spårning och data.

Resultat
Resultat och effekter

En transformatorisk förbättring i vår klients förståelse och tillsyn över deras marknadsföringsstrategi. Klientens förmåga att mäta och följa upp kundens digitala resa förbättrades betydligt, vilket ledde till användbara insikter i deras affärsprestation.

Den mätning som möjliggjorts genom Google Analytics 4 (GA4) och server side-tracking gav mätbar data om effektiviteten av deras marknadsföringstaktik över flera affärsområden och produkter. Denna konfiguration tillät inte bara klienten att övervaka sina tillväxttakter i realtid, utan också att få månatliga rapporter som detaljerade varje affärsområdes prestanda och tillväxttakt.

Denna datadrivna insikt ledde till mer informerade affärsbeslut, något som tidigare hindrades av brist på tydlig spårning och insyn.