80% Ökad tillväxt

Bolagspartner är en ledande aktör inom avveckling av aktiebolag och var fram till april 2021 Sveriges största lagerbolagsleverantör innan det affärsområdet såldes till Fortnox. De kontaktade oss i november 2017 för att hjälpa dem att utveckla och växa sina digitala marknadsföringskanaler, och vi jobbar fortfarande aktivt med att utveckla och ta fasta på nya tekniker och plattformar.
80% Ökad tillväxt

-24% Minskad kostnad per lead

Vårt pågående engagemang inkluderar att sköta betalda sökkampanjer, skapa och designa e-postkampanjer och webbplatsförbättringar för sökmotoroptimering. Målet var och är fortfarande att skapa ökad försäljning genom effektiv lead-generering.

51% Tillväxt år 3

Under åren har vi kontinuerligt kunnat öka tillväxttakten. Från 11 % år ett till 51 % år tre.

Framgångsfaktorer

Effektiv optimering

Genom att integrera data har vi kunnat identifiera och fokusera på de marknadsföringskanaler och format som är viktigast för att driva tillväxt

Nära och förtroendefull relation

Genom vårt mångåriga samarbete har vi tillväxtmöten på veckobasis och arbetar som ett team mot ett gemensamt mål.