Hastighet i tillväxt­arbetet

Hastighet i tillväxt|arbetet

Case study

ApoEx grundades 2010 i syfte att förenkla och förbättra för vården. Genom åren har tusentals vårdföretag inom privat och offentlig sektor valt ApoEx som sin strategiska partner för vårdstödjande tjänster samt försörjning av läkemedel och förbrukningsmaterial.

ApoEx kontaktade oss på Growth Hackers hösten 2022 för att få rådgivning och hjälp med skiftet från Universal Analytics till GA4 men ganska tidigt i våra initiala diskussioner fann vi möjlighet att utveckla samarbetet till något mer än bara en Google Analytics implementation.

Detta var startskottet på ett projekt där vi som alltid börjar med att göra en Growth Review och Growth Alignment för att skapa de bästa förutsättningarna för samarbetet och tillsammans med ApoEx kunna bryta ner deras behoven och tillsammans kartlägga vart vi ska börja för att ytligare utvecklas för att driva digital tillväxt.

Med mer förståelse av ApoEx affärsmodell och hur de arbetar idag kunde vi tillsammans identifiera fler områden som skulle omfattas i projektet.

“Ni är lyhörda, har eget driv i frågorna, trevliga och kunniga. Låter kanske som självklarheter men tyvärr är det inte alltid så att jobba med en extern part. Ser fram emot fortsättningen av vårt samarbete.”
Nina Gard
E-commerce Manager, ApoEx
Process
Tillsammans med Apoex fokuserade vi på
 • Validerat datan i GA4
  För att kunna följa och analysera hela kundresan i ett verktyg – från första besök till konvertering
 • Brutit ned affärsmål till KPI:er i kundresan
  För att enkelt se vilken del av kundresan som påverkar tillväxten mest
 • Skapat dashboards för översikt över affärsmålen
  För att se hur man taktar mot dessa och se hur ens arbete påverkar målen
 • Börjat arbeta experimentdrivet
  För att driva tillväxt och påverka KPI:erna
Resultat
Bättre insikter kring hur man ska sätta upp och utvärdera experiment
 • Mer tillförlitlig data i GA4, vilket reducerar behovet att dra ut data från andra system för jämförelse
 • Ökad tydlighet kring var man ska lägga fokus baserat på insikter från datan
 • Att Growth teamet nu har en översikt över deras arbete och hur det påverkar resultatet
 • Bättre insikter kring hur man ska sätta upp och utvärdera experiment