Öka antalet leads & förbättra användar­upplevelsen

Swedbank Pay har saknat förmåga att följa upp på effekterna av marknadsföring och inte heller vetat vad som fungerat det har gjort det svårt utvärdera vilka marknadsinvesteringar som fungerar. Det primära målet med sina marknadsinvesteringar är att få in fler leads.
Öka antalet leads & förbättra användar|upplevelsen

+153% Över leadesmålet de första 6 månaderna

Vi fokuserade på att skydda varumärken som kunden ägde så att inte konkurrenter kunde stjäla den trafiken. Sökordsanpassade sidor för att generera bättre organsik trafik men också konvertera bättre för våra sökordsannonser. Vi gjorde detta så att det skalar för samtliga nordiska länderna

-5% Minskat antalet supportärenden

Vi skapade mätbarhet i den digitala kundresan. Genom att vi satte upp ordentlig tracking med GA4 (som följer reglerna för GDPR). Vi särskiljde på hur besökare tog kontakt baserat på om det var kundtjänstärenden eller kontakt som initierades från tjänstesidor eller innehållssidor.

Framgångsfaktorer

Analytics

Genom att analysera användarnas beteende på hemsidan fick vi nya insikter, bland annat vilka sidor som är mest besökta hur länge de stannar på varje sida. Denna information la till grund för att förrbättra användarupplevelsen genom att anpassa innehåll och navigering efter användarna beteende.

Data som grund

Från projektets början har vi utgått från datan och sett till att den alltid är uppdaterad. Med korrekt uppsättning och förtroende för data kunde teamet alltid fokusera på de saker som är viktiga, öka tillväxt!

Teamet

Vi pratar alltid om data och process vilket är så viktigt, men den verkliga nyckeln till framgång är teamet. Interdisciplinära team med alla nödvändiga färdigheter för att påverka användarresan, starka interna sponsorer med ett tillväxttänk. Teamet var och fortsätter att vara en sann framgångsfaktor.