Rollerna i ett Growth Team

Senast uppdaterad januari 3, 2022 av Growth Hackers Sthlm

Growth-processen är en agil affärsutvecklingsmetodik som är besläktad med agil coaching (projektledning). Vi kommer här gå igenom de roller vi tycker är centrala i ett growth team.

Tanken med growth teams är att löpande sätta representanter från olika avdelningar i samma rum. På startups och små företag kan ett growth team innehålla en person från respektive avdelning, medan det på etablerade företag kan innehålla ett flertal ingenjörer, marknadsförare, analytiker och designers. Oavsett storlek, så behöver teamet innehålla några, om inte samtliga, av följande roller:

Kärnroller

Growth Lead (Scrum Master)

Alla team behöver en ledare, trots att rollen som Growth Lead inte bör förväxlas med den traditionella ledaren. Den här rollen liknas vid en projektledare som driver det iterativa arbetet och styr teamet mot att nå uppsatta mål. Growth Lead kan antingen vara sponsorn till projektet, en inhyrd specialist eller en intern person med rätt erfarenhet.

Denna person bör se till att teamet inte halkar in på sidospår som inte bidrar till att maximera företagets north star metric. En annan viktig aspekt är att att tracka “rätt” metrics. Inom marknadsföring eller produktutveckling så kan det ibland läggas för mycket fokus på så kallade “vanity metrics”, vilka kan ser bra ut på papper men bidrar varken till vidare förståelse eller tillväxt.

Growth lead:et är aktiv i idégenerering samt att utarbeta experiment. Det är också hen som sätter huvudfokus för sprints och beslutar inom vilken tidsram det ska genomföras. Exempel på huvudfokus: få mer användare att uppgradera från gratisversionen till betalversionen av en produkt.

Dessutom är det growth lead som leder veckomöten med teamet.

Produktägare

Rollen produktägare finns i många organisationer och titeln har många betydelser. Generellt sett kan man säga att en bra produktägare är CEO för produkten. Med andra ord den person i teamet med ansvar att maximera värdet av produkten. I ett growth team så handlar det dock om att rent praktiskt prioritera teamets aktiviteter och äga aktivitetslistan. Det krävs därför en bred förståelse för vad de olika teammedlemmarnas uppgifter kan få för effekt. Därför måste produktägaren ställa de i relation till varandra och prioritera resurserna. Det kräver inte ett komplicerat system så som JIRA (även om det ibland behövs), utan en aktivitetslista i ett spreadsheet duger bra i början. Sedan finns det många bra verktyg att utvärdera för detta (Asana, Pivotal tracker, Trello etc)

En annan viktig uppgift för produktägaren är att avgöra om en idé eller uppgift är för diffus och behöver specificeras tydligare.

I många företag eller organisationer är det produktägarens mission att bryta silos mellan avdelningar och hitta medarbetare från respektive avdelningar för att sedan sätta ihop och kickstarta growth teamet. När vi startar ett nytt growth team tar vi oss ofta an denna roll också.

Analytiker

Att generera insikter baserat på data är inte bara en förutsättning, utan ett måste för ett growth team. Det är nämligen dessa analyser som visar om våra experiment är framgångsrika eller inte. Analytikern bör kunna vrida och vända på data, skapa modeller, exportera från system och göra resultaten begripliga för övriga medlemmar i teamet. En annan bra kunskap här är också att kunna veta vad som går att tracka och hur man bör mäta det inom marknadsföring, försäljning och produktdesign. Även det här är en roll vi på Growth Hackers brukar ta i growth team.

Specialister

Marknadsförare

Vi på Growth Hackers förespråkar att ha en marknadsförare ombord i growth teamet för att nå optimala resultat. Extra värdefullt är det om den här personen är en hybrid mellan marknadsförare och ingenjör. Den specifika typ av marknadsföringskompetens som teamet behöver varierar beroende på produkt eller företag. Vissa behöver någon som kan skapa annonskonton medan andra förlitar sig mycket på SEO och behöver en specialist inom det.

Produktdesigner

Att ha en person som som kan producera den design som teamet behöver kan vara fördelaktigt. Det gör det möjligt att accelerera hastigheten att utföra experiment. UX-designers kan också vara värdefulla för att ge viktiga insikter inom användarpsykologi och interface design.

Utvecklare

Den person som skriver kod för produktens funktioner och sidor har en minst sagt avgörande roll i teamet. Det händer att utvecklare utesluts från idéprocessen och endast ges en ticket för vad som ska göras. Det finns risk att det underminerar utvecklarnas engagemang men också att idéer från de mest tekniska medlemmarna går förlorade.

Support (customer success)

Den här personen har koll på hur kunder använder och engagerar sig i produkten/tjänsten. Detta kan bidra till värdefulla insikter för growth teamet. Till exempel att anpassa produkten/tjänsten till kunders behov och därigenom maximera värdet.

Läs mer: