Sätta upp tracking

Vi hjälper er med alla former av webb- och app-tracking

Det är absolut nödvändigt att ha en stabil grund för datadriven tillväxtoptimering. I en ”fast-paced world” kan ingen göra digitala strategier längre. När vi jobbar med nya produkter så kan vi egentligen inte med säkerhet säga att vi alls vet någonting om produkternas marknad. Om man inte kan planera längre så måste man istället experimentera. Och hur kan man validera de experiment man gör? Jo, med data. Det kan hända att det tar lite tid att sätta upp datatracking, men det är ett absolut nödvändigt steg.

Vi är inte medieplanerare, vi lägger inte tid på att göra strategier baserat på teorier. Vi lägger istället tiden på att sätta upp tracking-system, för att sedan kunna samla in, mäta och analysera data. Och för det behöver vi solid datatracking som är enkel att överblicka för både oss och er. Vilka verktyg som används är mindre viktigt. Det som är viktigt är att tracka dem rätt, så antingen kör vi på verktyg som ni redan använder, eller så kommer vi med förslag på verktyg så som Google Analytics, Appsflyer, Google Tag Manager, eller andra. Närhelst ni vill ta över och drifta någonting själva, eller om vårt samarbete avslutas, så lämnar vi över inloggningsuppgifter och data till er, det är båda saker som vi tycker att våra kunder ska äga, och inte vi.