Reflektion kring ägandeskap

Senast uppdaterad januari 3, 2022 av Growth Hackers Sthlm

En effektiv kultur är ofta något som både mindre team och hela organisationer behöver arbeta aktivt med. Det kräver en del ansträngning och reflektion. Den här artikeln beskriver en övning i Ägandeskap som både fungerar som en individuell reflektion eller som diskussionsunderlag för ert team

Varför är det viktigt?

Vi människor har ofta fler valmöjligheter än vad vi tror. En känsla och tro på att du kan påverka situationen du befinner dig i kan skapa en kraft framåt och utveckla dig. Däremot kan en tro på att du inte alls har en påverkan kan stå i vägen för din effektivitet (och ditt ägandeskap). Syftet med den här övningen är att reflektera kring dina valmöjligheter och ditt ansvar i situationer.

Övningen:

Passar för: Etablerade team
Tidsåtgång: 30 minuter – 1 timme
Typ: Individuell övning eller i team

Börja med besvara frågorna:

  • Finns det något område eller situationer i ditt liv eller på din arbetsplats som du inte är riktigt nöjd med?
  • Finns det omständigheter du inte kan råda över eller människor som står i vägen för dig? Skriv ner 3 av dessa omständigheter.

Nu ska du reflektera utifrån dessa frågor:

  • Genom dina handlingar eller icke-handlingar, vilka val har du gjort kopplat till den här situationen? 
  • Genom dina handlingar eller icke-handlingar, hur har du bidragit till den här situationen?
  • Vad har du fått ut av av att låta den här situationen fortlöpa?
  • Vad kunde du ha gjort för att “äga” eller ta ansvar i den här situationen?

Summering

För att göra detta till en team-övning så kan ni dela med er av era svar på reflektionsfrågorna. Eller så tar ni fram frågorna i stunder när ni stöter på problem i ägandeskap och ansvar. Då passar de som diskussionsunderlag!

Många människor hamnar ofta i situationer där det råder status-quo. Du har säkert tänkt någongång ”jag kan inte göra något åt det överhuvudtaget”. Det är ett läge som är skadligt för den personliga effektiviteten. Om du eller din kollega hamnar där plocka fram frågorna för reflektion.

Läs mer

Mjuka fallgropar i ert growth team
Hur man sätter ihop sitt growth team