Kom igång med Growth Management del 1

Senast uppdaterad juni 28, 2022 av

Det här är den första delen i serien Kom igång med Growth Management! Målet med detta är att skapa bättre förståelse för era affärsmål och bryta ner det till motiverande mål såsom Target Growth Rate och Growth Formula.

Är ni en startup med 3 personer i growth teamet eller ett nytt team på 8 personer på ett större bolag som fått i uppdrag att starta upp growth organisationen? Oavsett storlek och erfarenhet så rekommenderar vi alltid att göra en gedigen nulägesanalys för att få en bra start på er resa mot hållbar tillväxt.

Growth Rate

Börja med att kika på hur det har sett ut hittills för er och vart ni befinner er nu. Omsättning det vanligaste mått för att mäta tillväxttakten så därför rekommenderar vi att använda det. 

Growth Rate är ökningen eller minskningen av omsättning mellan två perioder, oavsett om det är över ett antal år eller bara några månader. Den visas i procent och visar i vilken grad era intäkter har ökat eller minskat över tiden. Er Target Growth rate är där ni behöver vara varje månad för att i slutet på året kunna nå ert omsättningsmål.

Ett exampel

Här är ett exempel där omsättningsmålet för året är 20 002 SEK. Ni ser föregående årets resultat för 4 månader i rött. I tabellen nedan ser ni vilken growth rate vi behöver ha framåt för att nå målet.

Vidare kan man använda sig av en gap analys för att jämföra er prognos med målet för att se hur stort gap det är mellan där ni borde vara om det tuffar på som det brukar jämfört med idealläget. 

Detta kallas Gap Growth rate. Läs mer ingående om detta här!

Growth Formula

Growth hacking innebär att ha ett helhetsfokus över användarresan och experimentera över genom hela funneln, från awareness till revenue (eller till och med retention eller referral). 

Det vi rekommenderar att göra är att bryta ner er användarresa i en så kallad Growth Formula som ert team kan jobba med. Ekvationen ska representera de stegen en användare behöver ta för att skapa värde/omsättning för er. För större bolag så behöver man ofta bygga ut formulan eftersom det ofta uppstår högre komplexitet. Då brukar liknande koncept kallas för ett Growth System.

Så här kan en growth formula se ut!

Varför är denna del så viktigt?

Det kan vara otroligt svårt att veta hur man ska ta sig an ett årsmål. Hur ska man veta vilka aktiviteter som genererar mest värde och vart börjar man. Om det som vi beskrivit här blir ett första steg på er growth resa så kommer ni ha en bra grund att stå på. Alla i teamet har samma förståelse för hur det ni gör kan påverka resultatet i slutändan. 

Det skapar motivation och ett fokus som blir avgörande för er framgång med growth hacking som metod. 

Mer läsning

Andra artiklar i serien “Kom igång med Growth Management