Dan McGaw – Du behöver endast ett Growth team

Dan McGaw

Senast uppdaterad januari 3, 2022 av Growth Hackers Sthlm

Dan McGaw, CMO på Effin Amazing, en analys- och tillväxtagentur, säger att Growth för honom handlar om att arbeta produktnära och skapa automatiseringsprocesser som kan leda till exponentiell tillväxt. Han berättar också om varför man bara behöver ett Growth team.

Tillväxtarbete kan liknas vid en militär elitstyrka

Han rekommenderar bolag att arbeta med Growth Teams, som han liknar vid den amerikanska flottans Seal Team Six. Med det menas att teamet behöver ha frihet att själva välja sina projekt. På så sätt så kan de gå in och driva på tillväxten där det behövs, oavsett om det är inom t.e.x marknadsföring, kundtjänst, eller produkt.  

Vikten av förankring hos ledningen

Företagets ledare behöver förankra teamets arbete med resten av organisationen, men även teamet själva måste ansvara för att kommunicera till resten av företaget att de är där för att stötta och hjälpa till, för att inte möta motstånd.

Håll det inom ett team

Tvärtemot vad många andra rekommenderar, så tycker inte Dan att ett moget företag bör försöka att införa ett tillväxtfokus i hela organisationen. Alla i företaget kommer inte att arbeta med tillväxt ändå, menar han, och i större organisationer med tiotusentals eller hundratusentals anställda ser han därför inget direkt behov av det. Det räcker med ett Growth team/avdelning

Tips

    • Förankra tillväxtteamet både uppifrån och nedifrån
  • Fokusera på att skapa ett growth team istället för att ställa om hela organisationen

Läs mer: