Growth Hacking startar här – Intervju med Sean Ellis

Senast uppdaterad januari 3, 2022 av Growth Hackers Sthlm

Vi hade förmånen att få sitta ner med Sean Ellis, VD och grundare av Growthhackers.com (just nu aktuell på webbdagarna i Stockholm 20/3 2018) för en intervju om Growth marketing/hacking efter hans föredrag på Growth Marketing Conference i San Fransisco i december (2017).

Growth Hacking som arbetssätt

Sean Ellis säger att han ser mycket intresse för Growth (Hacking) Marketing, men att metodiken fortfarande är i sin linda. De företag som idag testar på Growth Marketing gör det sällan på ett systematiskt sätt eller ens med ett grundläggande experimentfokus. Och de företag som ändå i någon utsträckning är experimentdrivna tenderar tyvärr att fokusera alla sina experiment kring Acquisition, rena marknadsföringskampanjer,  eftersom de saknar befogenhet att göra experiment längre ner i kundresan. På så sätt går företagen miste om stora värden.

Tillväxt-teamets roll

Enligt Sean behöver tillväxtteamet i ett företag få befogenhet att göra experiment över en större del av tratten, åtminstone från Acquisition till Activation. På så sätt kan de förbättra onboardingprocessen.

 

Onboarding av kunder är det absolut viktigaste för tillväxt!

Han går så långt som att rekommendera att ett företag spenderar så mycket som 50% av sina resurser på onboarding, eftersom kundens första användarupplevelse behöver vara alldeles klockren för att kunden ska vilja komma tillbaka för mer. Som det ser ut idag i många företag så hamnar ansvaret för användarupplevelsen mellan marknadsföringsavdelningens och produktavdelningens stolar, vilket gör att de nödvändiga experimenten aldrig blir gjorda.

Tillväxt-teamets mandat

Optimalt så borde tillväxtteamet ha möjlighet att experimentera varsomhelst på kundresan. Ett sätt att få detta att hända är att ha ingenjörer som officiellt ingår i företagets Core Team, men som är dedikerade till tillväxtteamet. På så sätt så kan tillväxtteamets ingenjörer ha tillgång till företagets källkod när de gör experiment.    

Frihet med viss struktur är lika med innovation som ger tillväxt

På så sätt så kan tillväxtteamet ha frihet nog för att kunna vara effektiva. Andra delar av organisationen, såsom de som är ansvariga för Branding, kan involveras i senare skeden. En prototyp som tillväxtteamet tar fram kan alltid anpassas senare i processen för att säkerställa att produkten följer företagets brandingriktlinjer. Allt för att uppnå snabbhet.   

North Star Metric = Nyckeln och 1:a steget

Sammanfattningsvis säger Sean till oss att tillväxtteamet, liksom alla andra i organisationen, behöver dra åt samma håll. Han rekommenderar att de nyckelpersoner och beslutsfattare som finns i företaget är med vid uppstarten av projektet, och inte bara de som arbetar operativt. Detta är för att man ska kunna kicka igång tillväxtinitiativet genom att samla alla kring en känsla av urgency – att det är bråttom och viktigt att komma igång med det. När alla är med på hur viktigt det är att man tar tag i detta omgående så får de i uppdrag att komma överrens om en North Star Metric – den datapunkt som endast kommer att skjuta i höjden när företaget lyckas med att förverkliga sin mission. Denna North Star Metric kan komma att ändras senare, det viktigaste i detta skedet är att alla får ett gemensamt mål.  

Sean Ellis Growthhackers.com
Sean Ellis Growthhackers.com

Vidare läsning om fenomenet Growth Hacking/Marketing